Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı Başvuruları Başladı

Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı Başvuruları Başladı. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan 2018 yılı Fizibilite Destek Programı başvuruları başlamıştır. 2018 yılı Fizibilite Desteğinin amacı “TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmaya, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Fizibilite Desteği için belirlenen öncelikler şunlardır:

 Öncelik 1: Bölgenin yenilik odaklı rekabet gücünün artırılması
 Öncelik 2: Dezavantajlı mahallelerde sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması
 Öncelik 3: Bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi
 Öncelik 4: Bölge için stratejik önem arz eden yerel kalkınma fırsatlarının değerlendirilmesi

Program kapsamında hazırlanacak projeler, program önceliklerinden sadece birine yönelik olmalıdır.

Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 300.000 TL

Elektronik Başvuru – 24 Aralık 2018 Saat: 17:00
Taahhütname Teslimi – 31 Aralık 2018 Saat: 17:00

Kaynak

Destek