Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar

Tanım:

Değişen Dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan 7 alandan biridir.

Amaç:

Avrupa’nın daha iyi kavranması yolu ile kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplum anlayışını desteklemek ve küresel değişimlere ayak uydurabilmek alanın temel hedefidir.

Ekonomik krizin üstesinden gelmek adına yeni stratejiler ve yönetişim mekanizmaları geliştirmek, Avrupa’yı tehdit eden demografik değişimlere karlı direnci artırmak, yeni gelişen yenilik modellerini desteklemek ve Avrupa’nın kültürel mirasını daha iyi anlamak yolu ile ortak değerler yaratılması sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan araştırma ve yenilik aktiviteleri desteklenecektir.

Bütçe: 1.309 Milyar Avro

Kapsayıcı Toplum:

• Bütünleşme

• Kültürlerarası dinamikler

• Teknoloji ve yenilik işbirliği

• Avrupa’nın küresel rolü

Yenilikçi Toplum:

• Araştırma ve yeniliğe toplumsal katılım

• Sosyal fayda sağlayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi

Yansıtıcı Toplum:

Avrupa kültür mirası, kimlik, kültürel çalışmalar, sanat, tarih ve felsefe araştırmaları

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|