Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Derneklere Proje Desteği 2021 Yılı Başvuruları

Derneklere Proje Desteği 2021 Yılı Başvuruları başladı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin
yükseltilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında başlayan derneklerin projelerine yardım programı başarılı bir şekilde yürütülerek sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite arttırma çalışmalarına artan hızla destek verilmeye devam ediyor.

AMAÇ:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardımdır.

Kimler Yararlanabilir?

5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar.

Başvuru Yapacak Dernekte Aranacak Şartlar

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,

Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,
Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,
Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,
Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir.
Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden herhangi bir adli ceza alıp almadığı, Yönerge kapsamında daha önce alınan yardımların amacına ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığı, projenin yürütülmesini etkileyebilecek hususlar da değerlendirmede dikkate alınabilir

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla çeşitli faaliyetleri desteklemektedir. Bu kapsamda 2021 yılı için desteklenecek derneklere proje konuları;

• Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması,
• İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,
• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,
• Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,
• Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
• Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması,
• Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi,
• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
• Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,
• Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,
• İstihdamın arttırılması,
• Göç ve uyum,
• Sosyal girişimcilik,

Başvuru Dönemi

Başvurular 1 Mart 2021 itibariyle alınmaya başlamıştır.

Başvuru Yeri Neresidir?

Derneklere Başvuruları Proje Destek Sistemi (PRODES) https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinden
yapılmaktadır.

Kaynak : https://www.siviltoplum.gov.tr/

Destek: PROTİME