Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

DERNEKLERE YARDIM DESTEĞİ

DERNEKLERE YARDIM DESTEĞİ ÖZET BİLGİ FORMU

1) Kimler Yararlanabilir?

• 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları• Derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla faaliyetleri desteklenmektedir.

 2018 yılı için desteklenecek konular şunlardır:

• Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
• İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
• Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
• Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
• Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
• Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
• Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
• Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
• Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.

• Yardım oranı sınırlaması yoktur. Yardım miktarı ayrılan ödenek ile sınırlıdır.
• Eğitim, danışmanlık, ve benzeri giderler, demirbaş satın alma ya da kiralama giderleri, sar malzeme giderleri, basım, yayın, etkinlik organizasyonu giderleri, görünürlük ve tanıtım giderleri, personel giderleri, bakım, onarım, elektrik, su, yakıt ve iletişim gibi cari giderler, ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri uygun gider kalemleridir.

• Proje koordinatörüne başka bir işte çalışması durumunda aylık en fazla brüt 740 ₺ (SGK Primi ve Vergi Dâhil) ödeme yapılabilir. Başka bir işte çalışmayan kişilere brüt asgari ücret (Net Ücret + SGK Primi + Vergiler) üzerinden ödeme yapılabilir.

3) Başvuru Dönemi

Başvurular 14 Şubat 2018 itibariyle alınmaya başlamıştır.

4) Başvuru Yeri

www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi(PRODES) üzerinden online başvuru yapılmaktadır. Online başvuru adresi https://sso.dernekler.gov.tr/

Destek: www.abprotime.com

 

 

By |Mart 9th, 2018|GENEL|