Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Döviz Kazandırıcı Sağlık Sektörünün Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Sağlık kuruluşları, Sağlık Turizmi Şirketleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin
artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amaçlanmaktadır.
• Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamalar ile yurt içinde tescil ettirilmiş markaların yurt dışında tescil ve
korunmasına ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000$, destek oranı hedef ve öncelikli
ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
• Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme
faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar, yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık
hizmeti giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000$
• Kalite, hijyen ve çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya
avantaj sağlayıcı sertifikalara ilişkin her türlü belgelendirme giderleri danışmanlık ve eğitim giderleri ile
birlikte %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000$
• Reklam, tanıtım, pazarlama giderleri; %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000$, destek oranı hedef ve
öncelikli ülkelere yönelik olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
• Yurt dışında açılan birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları; %60 oranında ve en fazla 10 birim için
birim başına yıllık en fazla 120.000$, en fazla 4 yıl boyunca; destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik
olursa +10 puan, 4.5.6. teşvik bölgelerindeki kuruluşlar için +20 puan artırılır.
• Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında yıllık en fazla 200.000$
• Ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri %50 oranından
ve yıllık en fazla 100.000$
• Yurt içinde istihdam edilecek en fazla 2 adet tercümanın aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel
başına yıllık en fazla 25.000$ veya tercümanlık hizmeti alımına %50 oranında yıllık en fazla 50.000$
• Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderleri %50 oranında hasta başına en fazla 1.000$
• Yurt dışından davet edilen ilgili temsilcilerin katılımı ile yurt dışına yönelik yurt içinde düzenlenen tanıtım
ve pazarlama etkinlikleri giderleri; %50 oranında program başına en fazla 50.000$; eğitim programları için;
%50 oranında program başına en fazla 100.000$, toplam en fazla 5’er adet etkinlik için
• Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market ve milli organizasyonlara(gayrimenkul
sektörü hariç) katılım giderleri ve en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları, %50 oranında en fazla 15.000$,
destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +20 puan artırılır.
• Milli organizasyonlara yönelik reklam, pazarlama, tanıtım faaliyetlerine, %75 oranında organizasyon
başına en fazla 120.000$,

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|