Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yeni Teşvik sistemimizde eğitim sektörü öncelikli (avantajlı)  yatırımlar kapsamına alınmıştır. Okul öncesi eğitim hizmetleri (kreş dahil),ilköğretim hizmetleri, Ortaokul eğitim hizmetleri, Lise eğitim hizmetleri, Özürlüler için ilk ve orta öğretim hizmetleri, Teknik ve mesleki eğitim hizmetleri başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat programına tabii okullar  en az 5. bölge seviyesi bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanabilmektedirler.

(Üniversite ve yüksek öğretim eğitim yatırımları genel teşvik düzeyinde desteklenmektedir.) Ayrıca  asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.  (Değişik:RG-22/6/2018-30456)

Yatırım teşvik kapsamında eğitim sektörüne yönelik olarak yapılacak yatırımlar; komple yeni okul yatırımları, Öğrenci kapasitesini artırmaya yönelik yapılacak yatırımlar (Tevsi yatırım), Okul tadilat  yapılması ve teçhizat modernizasyona yönelik olarak yapılacak yatırım faaliyetleri ile  Komple okul binaları veya ek binalar,Okul  konferans salonları, okul yemekhanesi, okul havuzu veya spor tesisleri , Okul bahçeleri vb. diğer üniteler şeklinde değerlendirmek mümkündür.

Yeni teşvik sistemi 15/6/2012 tarih 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/06/2012 de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.2018 yılında da eğitim yatırımlarındaki devlet teşvikleri ve destekleri devam etmektedir.

Eğitim yatırımlarında bölgesel teşvik alabilmek için  asgari yatırım kriterlerine göre 1-2 bölgelerde 1.milyon,3-4-5-6 bölgelerde  500 bin TL. sabit  asgari yatırım  taahhüdü  vermek gerekmektedir.

Yatırım faaliyetleri kapsamı içerisinde Ana tesis yapılması,mevcut bir tesisi okula dönüştürme maliyetleri, tesisin iç ve dış tadilatların yapılması, okul bahçesi düzenleme maliyetleri, okula sosyal tesislerin yapılması, idare binaları yapılması,okul teçhizatlarının alımı,nakliye,montaj,sigorta vs gibi kalemler yatırım maliyetleri içerisinde değerlendirilir.

Yatırım teşvik kapsamında  okul tesisinin kurulmasına yönelik olarak  devlet hazinesi arsalarından yatırım yeri de tahsisi de  teşvik kapsamında istenilebilir.  Eğitim sektörüne yönelik olarak verilen yatırım teşvikler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum.   Türkiye’ eğitim sektörünün Öncelikli yatırımlar kapsamına alınması (avantajlı yatırımlar) nedeni ile  yeni okul yapımına veya mevcut okulun kapasitesinin artırılması veya mevcut okulun modernize edilmesine  yönelik yapılacak  eğitim yatırımların yeni yatırım teşvik sisteminden yararlanmasını önermekteyiz. Özellikle özel dershanelerin kapatılmasıyla dershanelerin okula dönüşümü zorunlu hale gelmiştir. Dershane sahiplerinin okul dönüşümü yapmadan  önce yatırım teşvik almaları yatırım maliyetlerini azaltacaktır.
Özel eğitim kurumları başta olmak üzere diğer eğitim kurumlarının da yatırım teşvik sisteminden yararlanmaları gerekir.Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çıkarılan kanunla da teşvik belgeli yatırımlara ek destekler getirilmiştir. Başta yatırım yeri tahsisi olmak üzere finansman desteği, sigorta ve vergi muafiyetlerinin sağlandığı paket  teşvikler Türkiye’ deki eğitim sektörü yatırımları öncelikli devlet destekleri kapsamına alınmıştır.

 

 

 

By |Ekim 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI, GENEL|