Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Arge ve/veya İnovasyon projesi kamu kaynaklarından desteklenerek başarıyla tamamlanmış proje
sahibi KOBİ’ler
• Doktora çalışması sonucunda ortaya çıkan projelerin sahipleri
• Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin
sahipleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Başarı ile tamamlanmış arge ve inovasyon projesi sahibi işletmelerin, 1 yıl içerisinde Endüstriyel
Uygulama Destek Programına başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Proje süresi en fazla 18 ay olabilir. Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.
• Kira Desteği: %75 oranında aylık 1.000 TL, toplam 18.000 TL’ye kadar hibe
• Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımları, Kuruluş Giderleri Desteği:
%75 oranında 150.000 TL hibe, 500.000 TL faizsiz kredi, makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir.
Yeni kurulan işletmenin kuruluş giderleri ve ofis donanımları da bu destek kapsamındadır. Yerli
makine teçhizat kullanılması durumunda destek oranı %90 olarak uygulanacaktır.
• Personel Gideri Desteği: %75 oranında; meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL/ay, ön lisans
mezunlarına 1.500 TL/ay, lisans mezunlarına 2.000 TL/ay, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL/ay,
doktora mezunlarına 3.500 TL/ay, toplam en fazla 150.000 TL/ay hibe; işletmesini sermaye şirketi
olarak kura girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için
1.500 TL/ay hibeden yararlanabilir.
• Proje kapsamında satın alınan makine teçhizat 3 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|