Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Enerji Verimliliği Arttırıcı Projelerin Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri
1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet
gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
Verimlilik Artırıcı Projeler:
• Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, çalışanlar arasından
enerji yöneticisi görevlendirilir. Enerji yönetimi faaliyetleri kapsamında, enerji verimliliğini artıracak
önlemler alınır.
• Enerji yöneticisi sertifikası almak için etüt-proje eğitimlerine en az 75 saat katılım zorunluluğu
vardır.
• İşletmeler, ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar
Standardı belgesine sahip olmalıdır.
• KDV hariç en fazla 1.000.000 TL olan projeler desteklenir. Destek oranı en fazla %30 hibe
niteliğindedir.
• Uygulaması tamamlanmış projeler hariç firma başına en fazla 5 proje başvurusu yapılabilir.
• Proje bedelinin, projenin sağladığı verimlilik tasarrufuna bölünmesiyle elde edilen geri ödeme süresi
en fazla 5 yıl olmalıdır.
• Proje bedelinin en fazla %50’sine kadar, tesisin elektrik üretimini karşılamak amacıyla, tesise en
fazla 10 km mesafede yenilenebilir elektrik üretim sistemi ve/veya mikrokojenerasyon veya bakanlık
tarafından belirlenen asgari verim değerine sahip kojenerasyon sistemleri kurulabilir.
Gönüllü Anlaşmalar:
• Endüstriyel işletme, başvurudan önceki 3 yıl içerisinde toplam enerji tüketiminin, üretilen ürüne
bölünmesiyle elde edilen ürün başına ortalama enerji tüketim değerini en az % 10 oranında azaltmayı
taahhüt ederek gönüllü anlaşma yapabilmektedir.
• İşletmeler, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine
sahip olmalıdır.
• Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmesinin, anlaşmanın yapıldığı
yıla ait enerji giderinin %20’si, 200.000 TL’yi aşmayacak şekilde desteklenir.
• Endüstriyel işletme içinde tüketilen enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik
enerjisine dönüştüren tesislerinde, bakanlık tarafından belirlenen asgari verim değerine sahip yurt
içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen enerjiyi; bu
tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ürün
başına enerji tüketim değeri hesaplamasından düşülmektedir.
• Gerekli şartları sağlayan endüstriyel işletmelere, enerji verimliliği etiketi(ENVER) verilebilmektedir.