Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ LERE İŞKUR DAN DESTEK

Engelli ve eski hükümlü lere işkur dan destek; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

İŞKUR’a kayıtlı 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

ENGELLİ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ

1-            Toplam tahsis edilecek bütçe miktarı, hiçbir şekilde vergiler dahil 50.000 TL’yi geçemez.

2-            Kuruluş işlemleri desteği kapsamında işletmenin kurulması için gerekli olan bütün yasal prosedürler araştırılacak ve toplam giderler ayrıntılı olarak belirlenecektir. Hiçbir şekilde depozito, abonelik, hava parası gibi giderler karşılanmayacaktır.

3-            İşletme giderleri kapsamında su, elektrik, iletişim, ısınma, kira, tanıtım (tabela, el ilanı gibi giderler) giderleri 12 ay boyunca destekleneceği için tahmini gider miktarları belirlenerek % 60’ı talep edilecektir. Tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira giderinin %60’ı ve toplamda 6.000TL yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.

4-            Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.

5-            Kuruluş desteği kapsamında işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli olan giderler vardır. Bunlardan hangilerinin Komisyondan talep edildiği hangilerinin proje sahibi tarafından karşılanacağı açık bir şekilde belirlenmelidir. Bütün bedeller vergiler dahil olmalıdır. Piyasa fiyat araştırması yapılarak bedeller tespit edilmeli ve muhtemel fiyat artışları da dikkate alınmalıdır. İşyeri kirası, tadilat ve inşaat işleriyle ilgili giderler ile işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedeli desteklenemeyecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ

1-            Toplam tahsis edilecek bütçe miktarı, hiçbir şekilde vergiler dahil brüt asgari ücretin 15 katını geçemez.

2-            Kuruluş desteği kapsamında işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli olan giderler vardır. Bunlardan hangilerinin Komisyondan talep edildiği, hangilerinin proje sahibi tarafından karşılanacağı açık bir şekilde belirlenmelidir. Bütün bedeller vergiler dahil olmalıdır. Piyasa fiyat araştırması yapılarak bedeller tespit edilmeli ve muhtemel fiyat artışları da dikkate alınmalıdır. İşyeri kirası, tadilat ve inşaat işleriyle ilgili giderler ile işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedeli desteklenemeyecektir.

ENGELLİ DESTEK TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK PROJE

ENGELLİ MESLEKİ EĞİTİM KURSUNA YÖNELİK PROJE

KORUMALI İŞYERİ HİBE PROJESİ

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 18 Aralık 2019 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize iletmesi gereklidir.

Kaynak: İŞKUR