Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Engellilere Yönelik Proje Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olan engelli gerçek kişiler,
• Eski hükümlüler,
• Üniversiteler,
• Kamu kurum/kuruluşları,
• Özel sektör işyerleri,
• Gerçek ve tüzel kişiler
• Tüzel kişiler için o ilde kurulu ya da şubesi olması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve
rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak
amaçlanmaktadır.
• Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına
sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projeler ile engellinin bir işyerinde
iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile
ilgili projeler desteklenecektir.
• Engellilerin iş kurmasına yönelik destekler; Kuruluş işlemleri desteği kapsamında işyeri kuruluşu
için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL hibe; İşletme
gideri desteği kapsamında 12 ay boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla %
60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL hibe; Kuruluş desteği kapsamında
işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine,
teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL hibe
verilebilmektedir.
• Eski hükümlülerin iş kurmasına yönelik destekler; vergiler dahil en fazla asgari ücretin 10 katı kadar
kuruluş desteği verilecektir.
• Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili
olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan
ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
• Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler; engellinin işe yerleştirilmesi,
işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler; engellilerin istihdam edilebilirliklerini
artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri desteklenebilmektedir. Bu projelerde
destek kapsamı, süresi ve miktarı proje bazında değerlendirilmektedir.
• Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli
birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca
emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir