Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

FKA-Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
• Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları
• Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Üniversiteler
• Başvuru sahibinin Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yaşam kalitesine ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı
yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İşletmelerin ortak kullanımına yönelik tesis ve altyapıların geliştirilmesi
 Kentsel alanlarda (il ve ilçe merkezleri) yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapıların
geliştirilmesi
• Destek miktarı 200.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır.
• Proje; Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

By |Temmuz 31st, 2018|FIRAT KALKINMA AJANSI|