Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Gelecek Turizmde 6. Dönem Hibe Başvuruları Açıldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde ile yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri geliştirerek kapasitelerinin arttırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğaltılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ön başvuru niteliğindeki proje tekliflerinin hazırlanması için gerekli kuralları ve koşulları Hibe Başvuru Rehberi’nden öğrenebilirsiniz.

Gelecek Turizmde’nin Genel Amacı:

Yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle
iş birlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasına
katkıda bulunulması ve yerel kalkınmaya destek olunmasıdır.
Gelecek Turizmde, bu amaca ulaşmak için yerel aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir turizm
ilkelerini benimseyen, küçük ölçekli, yerel ekonomik kalkınmaya destek olabilecek projelerini
destekleyecektir. Yerel aktörler ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenme nedeni bu girişimlerin, belirli bir
sektör veya bölgede daha büyük ölçekte ve ulusal etki yaratabilecek gelişmeleri tetikleyecek potansiyele
sahip olmalarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir turizm ilkelerini dikkate alan yaklaşım ile birlikte aşağıdaki
amaçları içermelidir.

a) Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası iş birliğinin ve ortaklıkların artırılması

b) Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılmas

c) Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel
turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması

d) Yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin
artırılması

e) Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki yaratılması ve bir model
oluşturulması.

Proje başvurusunun geçerli olabilmesi için,
• Başvuru sahibinin Türkiye’de kayıtlı, tüzel kişiliğe sahip kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları
(meslek odaları, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar vb.) veya
üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri olması;
• Başvuru sahibinin; Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, İl Özel
İdareleri, Valilikler, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin kurmuş oldukları vakıflar veya
derneklerden en az bir (1) kuruluşla ortaklık kurması;
• Başvuru sahibinin aracı olarak hareket etmemesi, projenin hazırlanmasında ve yönetiminde aktif olarak yer
alması gerekmektedir.

kaynak.