Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Genel Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
Destekler 3 yıllık program ile sürdürülür, program bitiminde işletmenin talebi halinde program yenilenir,
desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %50, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %60’dır.
• Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 TL/m2, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir
Enternasyonal Fuarı’nda 100 TL/m2, işletme başına en fazla 50 m2(büyük ürün sergilemelerinde 100
m2’ye artırılabilir), en fazla 30.000 TL hibe
• Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri,
toplantı organizasyon giderleri; gezi başına 2.000 TL, toplam en fazla 10.000 TL hibe
• Tanıtım Desteği: Yurt içi marka tescil sahibi KOBİ’lere verilir; broşür, ürün kataloğu, yurt dışındaki basılı
yayınlara reklam verme, web/mobil tabanlı tanıtım giderleri; her bir gider çeşidi için en fazla 5.000 TL,
toplam en fazla 15.000 TL hibe
• Eşleştirme Desteği: Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi Sergi Alanı hizmetleri; en fazla 15.000 TL hibe
• Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: 4 yıllık üniversite mezunu eleman, aynı anda en fazla 2 eleman, net
ücret üzerinden hesaplanan değere göre eleman başına en fazla 1.500 TL/ay, toplam en fazla 20.000 TL
hibe
• Danışmanlık Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, her bir danışmanlık hizmeti
en az 20 adamxgün, en fazla 4.000 TL olmalı, toplam en fazla 15.000 TL hibe
• Eğitim Desteği: Uygulama esaslarında yer alan konu başlıklarına göre, eğitim başına en fazla 1.000 TL, bir
konu başlığına en fazla 4.000 TL, toplam 10.000 TL, KOSGEB tarafından organize edilen eğitimlerin %100’ü
desteklenir
• Enerji Verimliliği Desteği: Enerji verimliliği projelerine en fazla 50.000 TL hibe
• Tasarım Desteği: Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları; tasarımlar tescil belgesi alımıyla
sonuçlanmalıdır; 15.000 TL hibe
• Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre
Topografyaları Tescil ve Marka Tescil belgelerinin giderleri; 20.000 TL hibe
• Belgelendirme Desteği: Ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği yönetim
sistemi belgelerinin giderleri; 2.500 TL/belge, toplam 10.000 TL hibe
• Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularındaki giderler;
20.000 TL hibe
• Bağımsız Denetim Desteği: SPK tarafından yetkili kuruluşların verdikleri bağımsız denetim hizmeti
giderleri; 10.000 TL hibe
• Gönüllü Uzmanlık Desteği: İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları
hizmetlerde Gönüllü Uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için her bir hizmet için an fazla 2.000 TL
hibe
• Lojistik Desteği: Yeni ihracat yapacak işletmelere her bir uluslararası ticaret için 4.000 TL hibe

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|