Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Genel Teşvik

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.2 destek vardır;

-Katma Değer Vergisi İstisnası:Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.Yatırımcıların, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmeleri için öncelikle Ekonomi Bakanlıgı ya da Bakanlıgın
yetkilendirdigi idareler tarafından düzenlenmis bir yatırım tesvik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ekonomi Bakanlıgı veya yetkili idare, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde, yatırım tesvik belgelerine ekli listelerinde makine ve teçhizat tanımına giren sabit kıymetleri belirleyerek liste üzerine hangi
kalemlerin KDV istisnasından faydalanabilecegine iliskin bir serh derç eder.

-Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.Yatırım tesvik belgesi kapsamında yurt dısından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat, thalat Rejim Kararı’nda belirtilen gümrük vergisinden muaf olarak temin edilebilmektedir. Bu muafiyete iliskin düzenleme, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’ın 9. Maddesi ile yapılmıstır.

Münferit kullanılmıs makine ve teçhizatın ithali: thalat Rejimi Kararı uyarınca ithali; mümkün olan kullanılmıs veya yenilestirilmis makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları
hariç) ile thalat Rejimi Kararının 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat yatırım tesvik belgesi kapsamında temin edilebilmektedir. Yatırım tesvik belgesi kapsamında
temin edilmek istenen kullanılmıs makine ve teçhizatın “Eski, Kullanılmıs veya Yenilestirilmis Olarak thal Edilecek Maddelere liskin Teblig” eki listede yer almaması halinde, Ekonomi Bakanlıgı thalat Genel Müdürlügü’nden söz konusu makine ve teçhizatın thalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verildigine dair bir yazı alınması gerekmektedir.
Kullanılmıs komple tesis ithali: Bu kapsamdaki tesislerin ithaline yönelik talepler ise bakanlıkca proje bazında degerlendirilmektedir. Kullanılmıs komple tesis taleplerinin degerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlıga müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlıkça görevlendirilecek personelin komple tesisin bulundugu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmıs komple tesisin tesvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilmekted

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|