Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Girişimcilik Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Uygulamalı girişimcilik eğitimini almış girişimciler
• Girişimcinin; son 1 yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması, tüzel kişi
statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması, başka bir
işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Girişimcinin daha önce bu destekten yararlanmamış olması gerekmektedir. Girişimcinin kuracağı
işletmenin 2 yıl içinde desteğe başvurması gerekmektedir.
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: İş kurmak isteyen kişilerin iş planı hazırlama kavramı üzerine aldığı
toplam 70 saatlik bir eğitimdir, ücretsizdir.
Desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %60, kadın, gazi, şehit yakını veya engelli ise %80, 3., 4., 5., 6.
bölge illeri için %70, kadın, gazi, şehit yakını veya engelli ise %90’dir. Girişimci, kuracağı işletmede en
az %30 kurucu ortaklığı sahip olmalıdır.
• İşletme Kuruluş Desteği: İşletme kuruluş aşaması noter masrafları, ticaret/esnaf sicil kaydının
yapılması, sicil gazetesi ilanı, fatura-irsaliye-gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, ilgili odalara
kayıt yapılması, işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması, yazar kasa alımı, mali müşavir ve
muhasebeci ücreti, en fazla 3.000 TL hibe
• Makine-Teçhizat, Yazılım, Ofis Donanım Desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki)
ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları, makine ve teçhizat en
fazla 3 yaşında olabilir, en fazla 15.000 TL hibe
• İşletme Giderleri Desteği: 24 ay süre ile gerçekleşen personel ne ücretleri, işyeri kirası giderleri, en
fazla 1.000 TL/ay, toplam 12.000 TL hibe
• Sabit Yatırım Desteği: 24 ay içerisinde alınacak makine ve teçhizat için teminat karşılığı ilk 30 ayı
geri ödemesiz, sonraki 2 yılı faizsiz geri ödemeli 70.000 TL’ye kadar kredi, makine ve teçhizat en fazla
3 yaşında olabilir
• Proje kapsamında satın alınan makine teçhizat 3 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|