Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

GMKA 2018 Yılı Yeni Mali Destek Programları

GMKA:Güney Marmara Kalkınma Ajansı

2018 yılı içerisinde toplam 37,5 milyon TL bütçeye sahip olan 3 mali destek programı daha ilan etmiştir.

2018 yılının ilk yarısında uygulamasına geçilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının devamı niteliğinde olan ve toplam 7,5 milyon TL bütçeli Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi – 2 Mali Destek Programı; TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla

KOBİ’ler, dernekler ve vakıflar için

toplam 15 milyon TL bütçeli Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile kâr amacı gütmeyen kurum kuruluşlara yönelik 15 milyon TL bütçeli Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ilan edilen mali destek programlarıdır.

Her bir mali destek programı için KAYS-PFDY üzerinden çevrimiçi başvuru için son tarih 23 Kasım 2018 saat 23:59 olup, sistemin başvuru tamamlandıktan sonra üreteceği taahhütnamenin Ajansımıza son teslim tarihi 30 Kasım 2018 saat 18:00’dir. Belirtilen tarihlerden sonra gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi – 2 Mali Destek Programı ile maksimum 15 ay uygulama süresi olan projeler için azami 1 milyon TL destek verilebilecek olup, belirlenen öncelikler şunlardır.

Belirlenen öncelikler

Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması
İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması
Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması
Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile maksimum 15 ay uygulama süresi olan projeler için azami 500 bin TL destek verilebilecek olup, belirlenen öncelikler şunlardır.

Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması
Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması
Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile maksimum 24 ay uygulama süresi olan projelere ise azami 1,5 milyon TL destek verilebilecek olup, belirlenen öncelikler şunlardır.

Termal turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması
Kültür turizm destinasyonlarının geliştirilmesi yönetimi ve turizme kazandırılması

Genel Amaç:
Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Özel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

KAYNAK
DESTEK

By |Ekim 10th, 2018|GENEL, YENİ PROJELER|