Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

HAMLE 2021 Yılı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Açılmıştır.

HAMLE 2021 Yılı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Açılmıştır. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Ar-Ge ve/veya yatırım harcaması toplamı 10 milyon TL’yi aşan proje bütçesi öngören her ölçekten Özel Sektör Kuruluşları, çağrı dönemlerinde başvurabilmektedir.

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI NELERDİR?

Programın amacı, aşağıda listesi yer alan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaktır. Ar-Ge ve/veya Üretim Yatırımı desteklenecek ürünler tebliğ ile ilan edilmektedir. Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, Ticarileşme, Yatırım ve Üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanmaktadır.

2021 YILI ÇAĞRI PLANI

  • Mobilite çağrısı (Ulaşım Araçları, Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler) 30 Nisan – 8 Haziran arasında başvuruya açık (son başvuru 22 Haziran’a uzatılmıştır)
  • Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı (Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler) 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle başvuruya açılmıştır.
  • Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler) Ön görülen çağrı zamanı ) 10 Ağustos 2021 tarihi itibariyle başvuruya açılmıştır.
  • Dijital Dönüşüm Çağrısı (Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler) Ön görülen çağrı zamanı Eylül 2021

HAMLE PROJE PAYDAŞI KOŞULU

  • Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir.
  • Başvuru sahibi ile proje paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı protokolü, Program Portalı’nda yayınlanan uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formunun doldurulması suretiyle imzalanır.
  • Başvuru sahibi ile Proje Paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği bir Uzlaşı Protokolü imzalanması beklenmektedir.
  • Proje Paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması halinde Uzlaşı Protokolü sunulması gerekli olmayıp paydaştan öncelikli ürünü satın alabileceğine ilişkin niyetini gösterir yazı alınması yeterlidir.
  • Ürünün niteliği dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı veya sermaye mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması vb. durumlarda proje teklifinde Proje Paydaşı bulunmayabilir.

BAŞVURU DÖNEMİ

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Takvimi

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 10 Ağustos 2021

Ön Başvuru Bitiş Tarihi 13 Eylül 2021

Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 23 Eylül 2021

Kesin Başvuru Bitiş Tarihi 13 Ekim 2021

Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih 11 Kasım 2021

Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen çağrı dönemlerinde yapılmaktadır.

HAMLE BAŞVURU YERİ

Hamle programı Ön Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Portalından yapılmaktadır. Ön başvuru sonrasında Kesin Başvuru yapmaya davet edilen firma, Portal üzerinden yönlendirilerek ilgili destek programları özelinde TÜBİTAK’ın Prodis, KOSGEB’in KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün elektronik sistemi (E-TUYS) üzerinden başvurularını yapmaktadırlar.


KAYNAK: https://www.hamle.gov.tr/

By |Ağustos 13th, 2021|GENEL, TÜBİTAK, YENİ PROJELER|