Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

HAMLE Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 2021 YılI Çağrısı

HAMLE Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 2021 YılI Çağrısı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen  “Üretimde Yapısal Dönüşüm başlıklı üçüncü çağrıda, robotik ve otomasyon, servo teknolojiler gibi yüksek teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

YERLİ ÜRETİME İMKAN VERECEK

Türkiye açısından stratejik önemi bulunan ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesinin amaçlandığı programın üçüncü çağrısı başvuruya açıldı.

Kritik ham maddelerin yerli üretimi, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltmanın yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlayarak yerli üretime olanak tanıyacak, aynı zamanda istihdam üzerinde de pozitif etkileri olacak.

Kimler Yararlanabilir?

Ar-Ge ve/veya yatırım harcaması toplamı 10 milyon TL’yi aşan proje bütçesi öngören her
ölçekten Özel Sektör Kuruluşları, çağrı dönemlerinde başvurabilmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Programın amacı, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaktır. Ar-Ge ve/veya Üretim Yatırımı desteklenecek ürünler tebliğ ile ilan edilmektedir. Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, Ticarileşme, Yatırım ve Üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanmaktadır.

HAMLE 2021 Yılı Çağrı Planı:

• Mobilite çağrısı (Ulaşım Araçları, Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler) 30 Nisan – 8 Haziran arasında başvuruya açık (son başvuru 22 Haziran’a uzatılmıştır)
• Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı (Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler) 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle başvuruya açılmıştır.
• Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler) Ön görülen çağrı zamanı Temmuz 2021
• Dijital Dönüşüm Çağrısı (Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler) Ön görülen çağrı zamanı Ağustos 2021

Proje Paydaşı koşulu:

Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir.
• Başvuru sahibi ile proje paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı protokolü, Program Portalı’nda yayınlanan uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formunun doldurulması suretiyle imzalanır.
• Başvuru sahibi ile Proje Paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği bir Uzlaşı Protokolü imzalanması beklenmektedir.
• Proje Paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması halinde Uzlaşı Protokolü sunulması gerekli olmayıp paydaştan öncelikli ürünü satın alabileceğine ilişkin niyetini gösterir yazı alınması yeterlidir.
• Ürünün niteliği dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı veya sermaye mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması vb. durumlarda proje teklifinde Proje Paydaşı bulunmayabilir.

HAMLE Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Takvimi

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 23 Haziran 2021
Ön Başvuru Bitiş Tarihi 1 Ağustos 2021
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 11 Ağustos 2021
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi 31 Ağustos 2021
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih 29 Eylül 2021


Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı