Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli,
Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Konya, Karaman,
Niğde, Aksaray, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane illerindeki
işletmeler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yukarıda yer alan illerde hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, verimlilik ve kalitenin
artırılması ve yeni modern hayvancılık tesislerinin kurulması amaçlanmaktadır.
• Bu program 2014-2018 yılları arasında uygulanacaktır.
• %50 hibe oranında, 10-49 arası anaç büyükbaş kapasiteli, 100-200 arası anaç küçükbaş kapasiteli
yeni ahır ve ağıl yapımı desteklenmektedir.
• Kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma
sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve esaslı onarım
inşaatları desteklenmektedir.
• İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre
yapıları desteklenmemektedir.
• Damızlık boğa, koç ve teke alımları %80 hibe oranında desteklenmektedir.
• Bu hibe desteğinden yalnızca bir kez bir proje için yararlanılabilir.
• Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden
yararlanabilirler