Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İCMPD GİRİŞİMCİLİK KURUMLARIN KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI

İCMPD girişimcilik kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi hibe programı Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve evsahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi,

HEDEF

İCMPD Hibe programları ile yenilikçilğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir.

Bu sayede sözkonusu kuruluşların teknik ve beşeri kapasite eksikliği giderilmesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması beklenmektedir.

AMAÇLAR

  • Göçmenleri kapsayan bir girişimcilik ortamında ve sosyo-ekonomik kapsayıcılık yaklaşımı ile ekosistem kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturmak ve olan işbirliklerini iyileştirmek,
  • Ekonomik hayata müdahil olmaları için girişimcilerin ötesinde Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplum içerisinde daha geniş grupları harekete geçirmek,
  • Ev sahibi topluluklarla geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sosyo-ekonomik uyumunu iyileştirmek amacıyla ekosistem içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların kurumsal ve insan kaynakları yönetim stratejileri ve uygulamalarını güçlendirmek

Hibe almaya hak kazanabilmek için ana başvuru sahibinin:

  • Tüzel kişiliğe sahip olması, ve
  • Aracı olarak hareket etmeyip faaliyetin, varsa eş-başvuru sahibi/sahipleri ile birlikte, projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması ve
  • Özellikle iş destek ve girişimciliğin gelişimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olması ve,
  • Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları birlikleri ve odaları veya Belediyeler

DİĞER

  • Ortak Kullanım Tesisleri, Kuluçka Merkezleri, Girişimcilik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan ve örgün eğitimin bir parçası olmayan ve iş destek kuruluşları ve üniversitelerle ilintili olması), Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversiteler vb. tüzel kişiler.  veya
  • Türkiye’de kayıtlı bir STK   olmak ve
  • Türkiye’nin Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin veya Şanlıurfa illerinde kurulmuş olması gerekmektedir.

öncelikleriyle hazırlanarak çağrısına çıkılan “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” ayrıntılarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden yönlendirebilirsiniz.

Başvuru için son teslim tarihi: 27/08/2021


Kaynak icmpd

Destek : PROTİME