idare ve vergi hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermekte ve bu alanlarda ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerini dava sürecinde temsil etmektedir