Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler

Tanım:

İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı, AB Horizon 2020 Programı Toplumsal Sorunlara Çözümler altında yer alan 7 alandan birisidir. AB 7. Çerçeve Programı’nda yer alan Çevre (iklim değişikliği dahil) alanının Horizon 2020 Programı’nda AB’nin öncelikleriyle yeniden tasarlanmış halidir.

Amaç:

7. Çerçeve Programı’nda yer alan Çevre (iklim değişikliği dahil) tematik alanının devamı niteliğinde olan ve yeni önceliklerin eklenmesiyle oluşan İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı’nın amacı artan küresel nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kaynak ve su verimli, iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi ve toplum yaratmak ve hammaddelerin sürdürülebilir teminini sağlamak olarak belirtilmiştir.

Söz konusu alanın özel amaçları arasında iklim değişikliği ile mücadele ve uyumunun, doğal kaynakların ve ekosistemlerin sürdürülebilir yönetiminin, enerji ve tarım dışı hammaddelerin sürdürülebilir temininin, eko-inovasyon ile yeşil ekonomiye geçişin sağlanması ve sürdürülebilir kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. “Su” ve “atık” özellikle istihdam ve yeni iş imkanları yaratma potansiyeli dikkate alınarak öncelikli seçilmiş konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevresel değişikliklerin nedenleriyle anlaşılması için gerekli olan bilgideki eksikliklerin giderilmesi, yeni çevre politikalarının, araçlarının ve metotlarının tanımlanması yukarıda sıralanan öncelikler için önem arzetmektedir. Bu sorunların çözülmesi için Horizon 2020 Programı süresince pazara yakın yenilikçi çözümler üretilmesi hedeflenecektir.

Alanın temel önceliklerinin yanısıra Toplumsal Sorunlara Çözümler altında yer alan diğer 6 alanla yakından ilişkisi bulunması nedeniyle Program süresince diğer alanlarla da ortak çağrılar şeklinde işbirliği yapılması söz konusu olacaktır. İşbirliği yapılacak konular arasında deniz araştırmaları, enerji verimliliği, akıllı şehirler ve afetlerle mücadele yer almaktadır.

Bütçe: 2,84 Milyar Avro

Ana Öncelikler:

1. Atık: Geri dönüşüm, yeniden kullanım

2. Su inovasyonu: Avrupa için suyun değerinin artırılması

3. Düşük karbon ve kaynak verimli ekonomi, hammaddelerin sürüdürülebilir temini

3.1. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum

3.2.Çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, su, biyoçeşitlilik ve ekosistemler

3.3. Enerji ve tarım dışı hammaddelerin sürdürülebilir temininin sağlanması

3.4. Eko-inovasyon ile yeşil ekonomiye geçişin sağlanması

3.5. Sürdürülebilr ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi

Diğer alanlarla işbirliği içerisinde yürütülecek temalar:

1. Mavi Büyüme: Okyanusların Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması

2. Akıllı Şehirler ve Toplumlar

3. Enerji Verimliliği

4. Afetlerle Mücadele: İklim değişikliğine uyumu da kapsayacak şekilde Toplum Güvenliğinin sağlanması

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|