Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Enerji 2021 Yılı Gönüllü Anlaşma Başvurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulanan endüstriyel işletmelerin 2021 Yılı Gönüllü Anlaşma başvuruları 01 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Kimler Yararlanabilir?

Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler dışında kalan, yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
  • Programın amacı ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Verimlilik Artırıcı Projeler ve Gönüllü Anlaşmalar adı altında 2 alt program uygulanmaktadır.
  • Her iki alt program için başvuru yapmak isteyen işletmelerin sahip olması gereken ön şartlar başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veri tabanında kayıtlı olması, enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi, son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimleri ortalamasının asgari 500 TEP olması ve bu verilerin veri tabanına girilmesi,
  • TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgesine sahip olunması veya belge almak için müracaatta bulunulmuş olduğuna dair belgenin sunulmasıdır.
Verimlilik Artırıcı Projeler

verimsizliklerin, kayıpların ve atıklarının giderilmesi İçin gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla verilmektedir.

 İşletmeler Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerine hazırlattıkları başvuru dosyalarını Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının belirlediği dönemlerde sunmaktadır.

 KDV hariç en fazla 5.000.000 TL bütçeli ve yatırımın geri dönüş süresi 5 yıldan az Olan projeler desteklenmektedir. Destek miktarı, proje bedelinin % 30’u kadardır.

 Endüstriyel işletmelerin daha önce destekleme kararı alınmış veya uygulaması Devam eden projeleri dahil firma başına en fazla 5 proje başvurusu yapılabilmektedir. Uygulaması tamamlanan ve Bakanlığa bildirilen projeler bu rakama dahil değildir.

Diğer

 Verimlilik artırıcı projeler ekipman, sistem, kojenerasyon sistemi ve atık ısıdan elektrik Üretimi sistemini içermektedir.

 İkinci el ekipmanlar, uygulamasına başlanmış olan projeler, leasing yöntemiyle Yapılan projeler, yakıt dönüşümüne yönelik projeler, kapasite artışı ve yeni tesis Kurulumuna yönelik projeler, taşıt alımına yönelik projeler, üretilen ısı/elektriği satma Amaçlı projeler, yenilenebilir kaynaklarına dayalı projeler ile kriterlere uymayan Diğer projeler kabul edilmemektedir.

 Verimlilik artırıcı projelerde proje başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde TS EN ISO 50001 Eneri Yönetim Sistemi Standardı belgesinin alınması gerekmektedir.

 Gönüllü Anlaşmalarda ise endüstriyel işletme, 3 yıl içerisinde referans enerji Yoğunluğunu ortalama olarak en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt etmektedir.

 İşletmelerin işletmeye alındığı tarih itibariyle 5 yılını doldurması üzerine hesap edilen Referans enerji yoğunluğunun hesaplanamaması halinde son 3 yıldaki enerji Yoğunluklarının ortalaması dikkate alınabilmektedir.

 Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmenin, Anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, 1.000.000 TL’yi aşmayacak şekilde Desteklenmektedir. Anlaşma döneminin bitiminden önce ISO 50001 Enerj  Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olmayan işletmeye herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Verimlilik artırıcı projeler için başvuru 31.12.2021 tarihine kadar, gönüllü anlaşma başvurusu ise Bakanlığın açıklayacağı takvime bağlı olmakla birlikte her yıl Mayıs ayı içinde yapılmaktadır.


Kaynak: Yatırımadestek