Bireysel veya kurumsal müvekkillerinin İş hukukundan kaynaklı ihtilaflarının giderilmesi için danışmanlık hizmeti vermekte ve dava sürecinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Çeşitli hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, şirketlerin iç işleyişlerinin yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülebilmesi için düzenli danışmanlık hizmeti verilmesi, tespit davaları, işe iade ve tazminat davaları, iş akdinin feshedilme sürecinde hukuki destek sağlanması bu kapsamda verilen hizmetler arasındadır.