Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• En az 5 işletmenin bir araya gelerek oluşturduğu limited veya anonim şirket statüsündeki işletmeler
• Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %50, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %60’dır. Proje süresi en az
6 ay, en fazla 24+12 ay olabilir. Satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda, bu
destek oranlarına % 15 ilave edilir.
• Proje süresince ortaklardan birinin hisse oranı %30’u geçemez. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji
alanlarında bu oran %40’dır.
• Desteklenen alanlar:
a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri
amacıyla ortak tedarik,
b) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak
imalat ve hizmet sunumu,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı
oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
d) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve
hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
e) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında projeler
• Destek miktarı: 300.000 TL hibe, 700.000 TL faizsiz kredi; orta-yüksek ve ileri teknoloji alanında ise
300.000 TL hibe, 1.200.000 TL faizsiz kredi
• Desteklenmeyecek giderler: Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve
kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri,
proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri
• Proje ile ilgili malzeme ve hammadde desteği, KOSGEB desteğinin %5’ini aşamaz.
• Desteklenmeyecek giderler haricinde kurulun uygun bulduğu giderler desteklenir.

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|