Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İSTKA-2016 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan
En Üst Birimleri,
• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
• Belediyeler, İSKİ, İETT,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
• İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar vb.),
• Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
• OSB’ler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
• Üniversiteler ve Fakülteler,
• Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar, sendikalar),
• Başvuru sahibinin İstanbul il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin bu bölgede
bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İstanbul’da yaşayan, risk altındaki çocuklar ve gençler ile özel yetenekli çocukların iyi olma halinin
artırılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 0-29 yaş arasında risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik tarama, erken belirleme ve
rehabilitasyona yönlendirme amaçlı, toplum temelli ve bütüncül şekilde tasarlanmış ikincil ve üçüncül
önleme müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanması; etkisi kanıtlanmış mevcut rehabilitasyon
modellerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması (Esenler, Gaziosmanpaşa,
Sultanbeyli ve Bağcılar ilçeleri önceliklidir)
 0-18 yaş arası özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve
kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin
verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesi
• Destek miktarı 200.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 30.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Proje, İstanbul il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir