Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İSTKA-2016 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan
En Üst Birimleri,
• Belediyeler, İSKİ, İETT,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
• İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar vb.),
• Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
• OSB’ler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
• Üniversiteler ve Fakülteler,
• Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar, sendikalar),
• Başvuru sahibinin İstanbul il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin bu bölgede
bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması
ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ile İstanbul’un küresel rekabet gücünün artırılarak
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İstanbul’da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması
 İstanbul’da işbirliğine dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla girişimciliğin geliştirilmesi
• Destek miktarı 200.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 30.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Proje, İstanbul il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.