Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İSTKA-2016 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan
En Üst Birimleri,
• Belediyeler, İSKİ, İETT,
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
• İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar vb.),
• Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
• OSB’ler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
• Üniversiteler ve Fakülteler,
• Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar, sendikalar),
• Başvuru sahibinin İstanbul il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin bu bölgede
bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet
edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyecek yapıların kurulması
ve geliştirilmesi
 İstanbul’da yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yürüten firma, kurum ve kuruluşların insan kaynağı,
finansmana erişim, ihracat, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında kurumsal kapasitelerinin
artırılması
 İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların
geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması
• Destek miktarı 200.000-1.500.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 50.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Proje, İstanbul il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.