Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

ithal ürünü yerli üret KOSGEB den destek al

ithal ürünü yerli üret KOSGEB den destek al ;TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)

Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapılacak yatırımlarının desteklenmesidir.

İthal edilen ürünleri Türkiye’de üretmek isteyen KOBİ’lere destek verilecek

KOSGEB Başkanı , teknolojik ürün sektörlerini desteklemek amacıyla KOBİ’lere daha fazla ağırlık vermek istediklerini söyledi.

Bu bağlamda ithal bir ürünü, yerli üretmek isteyen bir KOBİ’miz olursa ‘KOBİ TEKNOYATIRIM Desteği’ 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yine benzer şekilde Ar-Ge’si tamamlanmış, prototipi ortaya çıkmış teknolojik ürünlerin endüstrileşmesi ve ticarileşmesine dönük olarak verdiğimiz bir program olacak. Bu bağlamda teknolojik ürünlerin sektörlerini desteklemek ve bu sektörlerin ağırlığını artırmak üzere bu tip ürün üreten KOBİ’lerimize daha fazla ağırlık vermek istiyoruz

İthal edilen bir ürünü yerli imkânlarla üretmeye başlayacak KOBİ’ler için, 5 milyon TL ye kadar teşvik

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla

sahip olunması gereken belgeler

  • Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan ürünler

      • Özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler
      • Ülkemizde yerleşik işletmelerce gerçekleştirilecek seri üretime yönelik yatırımlar desteklenmektedir.

Bu program ile ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Amaç:  ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacak Yüksek Teknoloji içeren ürünlere dönüşmek suretiyle ticarileşmesidir.

 

By |Kasım 13th, 2019|Uncategorized|