Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İZKA-2015 Yılı Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Kuruluşları
• Sanayi Sitesi Yapı/İşletme Kooperatifleri
• Sanayi Üretimi Amaçlı Kurulmuş Toplu İşyeri Yapı/İşletme Kooperatifleri
• Başvuru sahibinin İzmir il sınırları içinde kurulmuş olması veya faaliyet göstermesi gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerini cazibe merkezleri haline getirmek amacıyla küçük
ölçekli işletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının
iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet
sunulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye, tesis vb. altyapıların oluşturulması
 Çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
 Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
 Enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
 Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanıma olanak verecek ortak sistemlerin geliştirilmesi
 Yukarıdaki konulardan en az birisini içermesi koşulu ile, ek olarak kurumsal kapasite ile mesleki
eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
• Destek miktarı 250.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır. Proje, İzmir il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir

By |Temmuz 31st, 2018|İZMİR KALKINMA AJANSI|