Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İZKA-2015 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Belediyeler Veya Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
• Üniversiteler (Rektörlükler Ve Meslek Yüksekokulları)
• MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Okul Ve Kurumlar
• MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Ve Kurumlar
• MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri
• Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Çocuk Eğitim Evleri
• İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ve Bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri
• Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri
• Kooperatif Şeklinde Yapılanmış Sanayi Sitesi Yönetimleri
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Başvuru sahibinin İzmir il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin
bu bölgede bulunması gerekmektedir.
• Anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ile uygun başvuru sahipleri arasında yer almayan türde liseler, bu
program kapsamında uygun ortak değildir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İzmir’de mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenme hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, mesleki eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olarak tasarlanması, yenilikçi model
ve yöntemler kullanımıyla, mesleki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara eriştirilmesi
amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makineteçhizat
ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin mesleki eğitim
sürecinde uygulanması
 Doğrudan engellilere, şiddet mağduru kadınlara, hükümlülere ve haklarında denetimli serbestlik
hükümleri uygulananlara yönelik, mesleki bilgi ve beceri edinme amaçlı hizmetlerin geliştirilmesi
• Sadece yenilenebilir enerji veya sadece bilişim sektörlerinde mesleki eğitimin geliştirilmesine
yönelik projeler değerlendirme aşamasında ilave 4 puan alacaktır.
• Destek miktarı 150.000-750.000 TL arasında olup %10-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için
8.000.000 TL, kar amacı güden kuruluşlar için 15.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır