Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İZKA-2015 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• Kamu kontrolündeki işletmeler
• Serbest Bölge Yönetici Şirketleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
• Üniversite rektörlükleri
• Organize sanayi bölgesi yönetimleri
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
• Kooperatifler (Konut yapı kooperatifleri hariç) ve birlikler
• Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
• Başvuru sahibinin İzmir il sınırları içinde kurulmuş olması veya faaliyet göstermesi gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İzmir’de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri’nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi,
bu teknolojilerin üretilmesi; yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet
gücü ve sürdürülebilir çevresel performansın artırılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge
veya ürün/süreç yeniliği veya ticarileştirme çalışmaları(sadece bu konudan başvuracak projelere
değerlendirme aşamasında ilave 4 puan verilecektir.)
 Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi içeren sistemler hariç olmak üzere güneş, biyokütle,
jeotermal) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak belirlenen limitler arasında kapasiteye sahip
yatırımlar yapılması(Üretilmesi planlanan yıllık enerji üretim miktarı, başvuru sahibinin İzmir il sınırları
içerisindeki 2014 ve 2015 yılı enerji tüketimi ortalamasının en fazla 1,5 katı olmalıdır.)
 Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının
sağlanması
• Güneş ve jeotermal için 50 kw, biyokütle için ise 25 kw ve üzeri kapasiteye sahip yatırımlar
uygundur.
• Destek miktarı kar amacı gütmeyen kuruluşlara 75.000-1.000.000 TL, işletmelere 75.000-600.000 TL
arasında olup; destek oranı kar amacı gütmeyen kuruluşlara %10-%75 arası, işletmelere %10-%50
arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Proje, İzmir il sınırları içerisinde uygulanmalıdır.

By |Temmuz 31st, 2018|İZMİR KALKINMA AJANSI|