Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

İzmir Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği

İzmir Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği,İzmir’in kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği duyurusu yapıldı.

Çağrıya

• Kamu kurum ve kuruluşları
• Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
• Üniversite Rektörlükleri
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf
ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
• Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları)
• Organize sanayi bölgeleri
• Küçük sanayi siteleri
• Teknoloji geliştirme bölgeleri
• Birlikler ve kooperatifler başvuru yapabiliyor.

Destek kapsamında aşağıdaki konuları kapsayan fizibilite çalışmaları İZKA tarafından incelenerek değerlendirmeye alınacak.

 

Öncelik 1: Teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 2: İzmir’in etkin tanıtımının sağlanması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla turizme yönelik altyapı ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi,

Öncelik 3: Eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz teknolojilere geçiş vb. uygulamalarla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 4: Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacı ile tarım ve turizm sektörlerinde iklim odaklı akıllı uygulamalar, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunum teknikleri, enerji verimliliği, eko-etiket vb. uygulamalar ile iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 5: Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması.

12 ay süreyi kapsayacak proje başvuruları KAYS üzerinden yapılacak.

Başarılı bulunan projeler 20.000 – 200.000.- TL. aralığında destek alabilecek.

Son Başvuru: 24 Aralık 2018

By |Haziran 2nd, 2018|YENİ PROJELER|