Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Kâtip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısı

Kâtip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı Çağrısı :Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Kâtip Çelebi-Newton Fonu yürütülmektedir. Fon kapsamında her iki ülke ortak programlara ya da üzerinde uzlaşılan benzer programlara eşit miktarda destek sağlamaktadır. (Eş-fon).

Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık araştırmacılarına ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ortak araştırma projeleri, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları, araştırmacı değişimi gibi birçok alanda işbirliği olanağı sunularak iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kâtip Çelebi-Newton Fonu doğrultusunda, endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak ve uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmeyi hızlandırması amacıyla TÜBİTAK ve Birleşik Krallık’taki fon ortaklarından Royal Academy of Engineering arasında Sanayi- Akademi Ortaklığı Programı çağrısı açılmıştır.

Çağrının Amaç ve Kapsamı

Mühendislik araştırma ve geliştirmesi ile küresel ya da ülke özelinde ekonomik ve sosyal kalkınma zorluklarının çözümünü amaçlayan,

Derin, stratejik ve ikili akademi sanayi ortaklıklarının oluşturulması

 Türkiye-Birleşik Krallık’ta veya dünya çapında gelişmekte olan ekonomilerde karşılaşılan ekonomik ve sosyal kalkınma zorluklarını çözmek için uygulamadan ilham alan mühendislik araştırmaları ve yenilikleri etrafında endüstri ve akademi arasında derin, stratejik iki taraflı ortaklıkların oluşturulması

 Türkiye-Birleşik Krallık yenilik sistemlerindeki aktörler arasındaki birlikteliği daha da arttırmak ve derinleştirmek adına bir sanayiakademi arayüzlerinin geliştirilmesi ve daha geniş paylaşım ve birliktelik için farklı sanayi-akademi birliktelik modellerinin ortaya çıkarılması

 

Çağrının Amaç, Kapsamı ve Hedefleri

Bu çağrıda belirtilen hedeflere ulaşmak için biyoteknoloji, petrokimya, deniz mühendisliği, jeoteknik, su kaynakları, inşaat hizmetleri, telekomünikasyon, optik, lazerler, bilgi teknolojisi, enerji tasarrufu, imalat, uygulamalı mekanik, biyomühendislik, malzemeler, havacılık, denizcilik dahil olmak üzere çok sayıda disiplin mühendislik alanı olarak ele alınmaktadır. Başvuru alanının uygunluğu konusunda bilgi almak için Royal Academy of Engineering Program Sorumlusu ile iletişime geçilebilir.

 

Başvuru Yapabilecek Kuruluşlar

  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları bünyesindeki bölümler, Çağrı Duyurusunda belirtilen kapsama uygun olarak bu çağrıya başvuru yapabilir.
  • Aynı yükseköğretim kurumuna bağlı birden fazla bölüm bu çağrıya başvuru yapabilir. Ancak değerlendirme sonucuna göre bu başvurulardan tek bir tanesi desteklenebilecektir.

 

PRODİS Başvuru Kılavuzu

 

Çağrı Açılış Tarihi: 09 Kasım 2018

Çağrı Kapanış Tarihi: 21 Aralık 2018

Kaynak:Tübitak

 

By |Kasım 10th, 2018|GENEL, TÜBİTAK, YENİ PROJELER|