Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLERE 50.000 TL DESTEK

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 50.000 tl destek;Engelli kişilerin İŞKUR  Kurumunun internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve engellilerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

1) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000 TL.

2) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL.

3) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 36.000 TL destek sağlanmaktadır.

Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.

ENGELLİLERE ve ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

 • Çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olan engelli gerçek kişiler,

 • Eski hükümlüler,
 • Üniversiteler, Belediyeler, Kamu kurum/kuruluşları, Özel sektör işyerleri, Gerçek ve tüzel kişiler

 • Tüzel kişiler için o ilde kurulu ya da şubesi olması gerekmektedir.
 • Engelli ve eski hükümlü kişinin 18 yaşını tamamlamış olması, işyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet

etmesi, KOSGEB onaylı girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması, kendi üzerine aktif kayıtlı işyeri

olmaması, emekli olmaması ve herhangi bir icra dosyası bulunmaması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 • Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe

uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 • Engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projeler ile engellinin bir işyerinde iş bulmasını,

işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler

desteklenecektir.

 • Engellilerin iş kurmasına yönelik destekler; Kuruluş işlemleri desteği kapsamında işyeri kuruluşu için yapılan

resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için en fazla 3.000 TL hibe; İşletme gideri

desteği kapsamında 12 ay boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla %

60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL hibe; Kuruluş desteği kapsamında işletmenin

kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım,

ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36.000 TL hibe verilebilmektedir. İşletme giderleri

içerisinde yer alan kira gideri için en fazla %60 oranında yıllık toplam 6.000 TL hibe verilebilmektedir.

 • Eski hükümlülerin iş kurmasına yönelik destekler; vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı kadar

kuruluş desteği verilecektir.

 • Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak

faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal

faizi ile birlikte geri alınacaktır.

 • İşyeri kirası, çalışan ücretleri, hammadde/malzeme giderleri desteklenmemektedir.
 • Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler; engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve

işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler; engellilerin mesleki eğitim kursu, işe uyum ve istihdam ile

destek teknolojilerine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Bu projelerde destek kapsamı, süresi ve miktarı

proje bazında değerlendirilmektedir.

 • Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına

vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin

proje başvuruları da kabul edilmeyecektir. Halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin

geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.

3) Başvuru Dönemi:Son başvuru tarihi 07/12/2018

4) Başvuru Yeri:Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

*Eski hükümlüler projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri(denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile başvuru yapmalıdır.

Kaynak:işkur

Destek:Abprotime