Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ANKARAKA

KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.

Programın Amaç ve Öncelikleri

Son yıllarda tüm dünyada bölgesel kalkınma planlarında etkili olan “küresel düşün, yerel hareket et” prensibinden yola çıkarak Ankara kırsalında rekabetçiliği arttıran, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve dış pazarlara açılmasını teşvik eden çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalara ek olarak “bölgende üret, bölgende tüket” yaklaşımı ile bölgeler arası ürün ve hizmet bağımlılığının en aza indirilerek kentin ihtiyaçlarını kendi kırsalından karşılayan bir ekosistemin oluşturulması desteklenecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile toplam 30 milyon TL tutarında destek  kullandıracaktır.

Programın Genel Amacı

Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması.

Birinci Bileşenin Özel Amacı

TR51 Ankara Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için; teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması, kırsal altyapıların geliştirilmesi.

İkinci Bileşenin Özel Amacı

Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi.

Öncelikler

 • Teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi
 • Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
 • Yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması
 • Kırsal altyapıların geliştirilmesi

Kimler Başvuru yapabilir?

 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Kooperatifler, Birlikler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İkinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifleri
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

                                                               Birinci Bileşen                   İkinci Bileşen

Programın Bütçesi                          23.000.000,00 TL              7.000.000,00 TL

Proje Asgari Destek Tutarı          250.000,00 TL                     75.000,00 TL

Proje Azami Destek Tutarı          2.000.000,00 TL                 1.000.000,00 TL

Son Başuru Tarihleri

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi:                   09/10/2021

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi:       10/12/2021 Saati:23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi:                                             17/12/2021 Saati: 17:00


Kaynak: Sanayi Bakanlığı