Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KKYDP 14. PROJE ÇAĞRISINA ÇIKACAK

KKYDP Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı  ile  Bugüne değin 13 çağrıya çıkan bakanlık 14. çağrıya çıkmaya hazırlanmaktadır.

KKYDP Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde 18/4/2006 tarihli ve 5488
sayılı Tarım Kanunu, Kırsal Kalkınma Planı ve 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı
Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak yürütülen bir projedir.

Kkydp 14

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

AMAÇ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmektedir.

Program çerçevesinde 81 ilde;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

gibi konularda proje çağrılarına çıkıldığı düşünüldüğünde tekrar bu veya buna benzer projelerin desteklenmesi beklemektedir.

Ayrıntılı bilgiler bakanlık tarafından proje çağrısına çıkıldığında konu başlıkları ve destek tutarları netleşecektir.

Destek