Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KKYDP 2017

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; küçük ve orta ölçekli; şahıs işletmeleri, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Aşağıdaki yatırım konularına hibe destek verilecektir.

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerinin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

d) Destek konusunda yer alan tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

e) Büyükbaş, küçükbaş, hindi, kaz, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri,

f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımı kapsamında aşağıdaki konulara destek verilecektir.

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

• Un, karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

• Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal turizm ve el sanatları
ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir. Kırsal alan, 31/12/2012 tarihine kadar nüfusu 20 binin altında olan yerleşim yeridir.

• Yeni tesis başvuruları sadece kırsal alan veya tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.

• TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)’nın desteklediği illerde; yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama; hayvansal ürünlerin işlenmesi(ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha hariç), paketlenmesi ve depolanması; su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; mevcut tarımsal tesis ve seralarda yenilenebilir enerji üretim tesisleri; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri; kırsal turizm; el sanatları ve katma değerli ürünler başvuruları kabul edilmemektedir.

• Projeler, 1/10/2018 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımları haricindeki yatırım konularına %50 oranında; yeni tesis yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme yatırımlarında 750.000 TL, tamamlama yatırımlarında 875.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımları yatırım konularına %50 oranında; kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımlarında 750.000 TL, diğer yatırım konularında 250.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Hibeye esas proje tutarı en az 30.000 TL olmalıdır.

• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

• Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Arazi kiralamalarda en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.

3) Başvuru Dönemi Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, son başvuru tarihi 11 Aralık 2017

4) Başvuru Yeri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, www.tarim.gov.tr

By |Eylül 13th, 2017|YENİ PROJELER|