Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Tarım ve Orman Bakanlığı KKYDP Başvuru Süreleri Uzatılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı KKYDP Başvuru Süreleri Uzatılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi son başvuru tarihi 09/04/2021, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi son başvuru tarihi 23/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kimler Yararlanabilir?

KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik
verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecektir:

 Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi Ve depolanması

 Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

 Kanatlı yetiştiriciliği

 Kültür mantarı üretimi

 Kanatlı kesimhaneleri

 Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesislerin yapımı desteklenmektedir)

 Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar (kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile kapasite artırımı yatırımları desteklenmez)

 Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımları desteklenmektedir)

 Sulama kooperatiflerinin elektrik enerjisini temin edecek güneş ve rüzgar enerjisi Yatırımları

 En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal enerji yatırımları

 Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği

 Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

HANGİ PROJELER YÜRÜTÜLEBİLİR?

Sert kabuklu meyveler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir Yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve Paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin İşlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında Değerlendirilmez.

 • Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni yatırım başvuruları kabul edilmez. Çay ve Fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular Kabul edilir.
 • Arazi kiralamalarda en az 5 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.
 • Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak yatırım konularına ait başvurularda kira Süresi şartı aranmaz.
 • Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, İhtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi Bölgelerinde yapılması halinde öncelikli olarak değerlendirilir.
 • Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği Verilmemektedir.
 • Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
 • Toplam bütçesi 250.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
 • Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Son başvuru tarihi süre uzatımı dahil 09/04/2021

 

Kaynak: www.yatirimadestek.gov.tr/