Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOBİ GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

• KOBİ’ler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması; KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

• Faizsiz kredi ilk 6 ayı geri ödemesiz olup, sonraki 3’er aylık dönemlerde toplamda 8 eşit taksitte geri ödemeli şeklindedir.

• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri giderleri desteklenmeyecektir.

• KOSGEB tarafından talep edilen banka teminat mektubu veya kefalet mektubu için ödenen giderlerin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

• Destek tutarlarının harcama grupları bazında dağılımı teklif çağrılarında belirtilmektedir. Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı:  Ülke genelindeki projeler desteklenecektir

.  Teklif çağrısında adı geçen NACE REV.2 Sınıflamasına Göre; 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları faaliyetleri desteklenecektir.  01.01.2016’dan önce kurulmuş olan, 2014 – 2015 yıllarından herhangi birinde brüt satış karı elde eden; 2015 yılı mali verilerine göre ortalama net satış hasılatı en az 1 işletmeler desteklenecektir.  Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.  Destek tutarı en fazla 100.000 TL hibe, 150.000 TL faizsiz kredi olup, destek oranı %60 oranındadır. Yerli makine teçhizat alımları için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır. Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı:  Ülke genelindeki projeler desteklenecektir

.  Teklif çağrısında adı geçen NACE REV.2 Sınıflamasına Gör

e; 11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması,

12- Tütün ürünleri imalatı, 41- Bina İnşaatı, 42- Bina dışı yapıların inşaatı,

43- Özel inşaat faaliyetleri haricindeki KOSGEB’in desteklediği sektörler desteklenecektir.

 01.01.2014’den önce kurulmuş olan, 2015 yılı mali verilerine göre; net satış hasılatı en az 500.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 5 olan, 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az % 20 olan işletmeler desteklenecektir.  Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.  Destek tutarı en fazla 300.000 TL hibe, 300.000 TL faizsiz kredi olup, desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %60, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %80 oranındadır. Yerli makine teçhizat alımları için destek oranına %15 ilave edilmektedir.

KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Proje Teklif Çağrısı:  Ülke genelindeki projeler desteklenecektir.  KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programından yararlanarak 01.01.2016’dan önce kurulan, 2015 Yılı verilerine göre; net satış hasılatı en az 200.000 TL, çalışan sayısı en az 2 olan işletmeler desteklenecektir.  Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.  Destek tutarı en fazla 100.000 TL hibe, 150.000 TL faizsiz kredi olup, desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %60, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için %80 oranındadır. Yerli makine teçhizat alımları için destek oranına %15 ilave edilmektedir.

3) Başvuru Dönemi Başvurular 30 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|