Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOBİ GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler
• İşletmenin 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması; KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
• Ülke genelinde aşağıda yer alan konulardaki projeler desteklenecektir:

 Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
 Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
 Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
 İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
 Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek
 Büyütme
 Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
 Enerji verimliliğinin arttırılması
 Yeşil üretime geçiş
• Proje süresi 6-12 ay arasında olmalıdır.
• Personel, makine-teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteklenecektir.
• Destek tutarı en fazla 300.000 TL hibe, 700.000 TL faizsiz kredi olup, destek oranı %60 oranındadır. Yerli makine teçhizat alımları için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır.
• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.
• Faizsiz kredi ilk 6 ayı geri ödemesiz olup, sonraki 3’er aylık dönemlerde toplamda 8 eşit taksitte geri ödemeli şeklindedir.
• Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri giderleri desteklenmeyecektir.
• KOSGEB tarafından talep edilen banka teminat mektubu veya kefalet mektubu için ödenen giderlerin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır.
• Destek tutarlarının harcama grupları bazında dağılımı teklif çağrılarında belirtilmektedir.
• Kadın girişimciye, orta veya yüksek teknolojide faaliyet gösteren işletmelere, kamu kaynaklarından başarı ile proje tamamlamış işletmelere değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir.

3) Başvuru Dönemi

Başvurular 11 Eylül 2017-20 Ekim 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

4) Başvuru Yeri

KOSGEB Hizmet Merkezi

By |Eylül 12th, 2017|YENİ PROJELER|