Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOBİ Proje Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
Desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %50 oranında 150.000 TL hibe, 3., 4., 5., 6. bölge illeri için
%60 oranında 150.000 TL hibe. Proje süresi en az 6 ay, en fazla 24+12 ay olabilir.
• Desteklenecek Proje Konuları:
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve
finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları aşağıdaki konulardaki projeler;
KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi
KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş
• Desteklenmeyecek giderler: Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve
harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji
ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler
• Desteklenecek giderler: Proje bütçesinin en fazla %10’u makine, teçhizat, hammadde, malzeme
gideri olabilir. Proje bütçesinin en fazla %40’ı yazılım, hizmet, personel gideri olabilir. Danışmanlık
desteği tutarı en fazla 1.500 TL olabilir. Tanıtım materyalleri ve reklam giderleri için Yurt İçi Marka
Tescil Belgesi aranır. Personel giderinde yeni istihdam şartı aranmaktadır.

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|