Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOBİGEL2018 – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOSGEB KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 çağrıları başladı. İmalat yapan firmalara yönelik KOBİ’lere verilen desteğin üst limiti 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL olarak verilecek. Destek kapsamında KOBİ’lerin imalatını geliştirmesi amacıyla makine ekipman giderleri, personel giderleri, hizmet alım giderleri karşılanacak giderler arasında yer alıyor.

Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje başvuru konuları:

  • Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
  • Ürün kalitesini ve/veya katma değerini arttırma
  • Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
  • Pazarlama etkinliğini geliştirme
  • İhracat kapasitesini arttırma
  • (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Proje Süresi Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Geri ödemeli 700.000 TL

Geri ödemesiz 300.000 TL

Toplam 1.000.000 TL

 

Başvuru koşulları:
İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım
sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ
Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği
yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve
çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi değişikliği yapan
işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide
verilerini beyan edebilecektir.
Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda
belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.
Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017
yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Proje Teklif Çağrısına;

  • “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,
  • Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),
  • Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri,

başvurabilecektir.

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler 

 İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri

örnek:BURSA için

NACE KODU 10-13-28-29-31 ile başlayanlar proje yapabilecek.

BURSA 13 Tekstil ürünlerinin imalatı
BURSA 31 Mobilya imalatı
BURSA 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
BURSA 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
BURSA 10 Gıda ürünlerinin imalatı

proje danışmanlık: www.abprotime.com

 

 

 

 

By |Nisan 20th, 2018|YENİ PROJELER|