Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOBI’lerde Yenilikçilik

Tanım:

KOBİ’lerde Yenilikçilik Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik önceliği altında yer almaktadır.

Amaç:

7. Çerçeve Programı’nda KOBİ/KOBİ Birliklerinin ihtiyacı olan Ar-Ge’nin Ar-Ge sağlayıcısı olarak tanımladığımız üniversite, araştırma merkezi ve Ar-Ge yapabilme kapasitesi olan büyük sanayi kuruluşu ve KOBİ’ler tarafından sağlanması esasına dayalı bir alan olan KOBİ’ler Yararına Araştırmalar Alanı, Horizon 2020 Programı’nda yerini yeni bir KOBİ Programı’na bırakmaktadır.

Yeni KOBİ Programı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Tahmini Bütçe: 619 M€ (KOBİ’lerde Yenilikçilik) + 6.829 M€ (Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni alanı altında yer alan teknolojik alanlar ve Toplumsal Sorunlarla Mücadele bütçelerinin %15’i)

Yeni KOBİ Programı’nın özellikleri:

Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.
Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni alanı altında yer alan teknolojik alanları ve Toplumsal Sorunlarla Mücadele bileşeni altında yer alan alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.
Konsorsiyum oluşturma zorunluğu yoktur. Tek bir KOBİ’nin de başvuru yapmasına olanak sağlamaktadır.
Sadece en iyi ve yenilikçi fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.
Yeni KOBİ Programı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur:

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|