Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Kooperatifçilik Proje Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?
• Kooperatifler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Üretim ve istihdama katkısı olacak projeler desteklenmektedir.
• Kooperatiflerin ihtiyaçları ve faaliyet konuları gözetilerek Program kapsamında hibe desteği
verilecek proje konularına ilişkin esaslara Kılavuzda yer verilir.
• Destek limitleri; mal alımlarında 200.000 TL, hizmet alımlarında 30.000 TL, nitelikli personel
istihdamında yıllık bir personel için 30.000 TL, iki personel için toplam 60.000 TL
• Hibe oranı; kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli
yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’dir.
• Nitelikli personel istihdamının hibeye esas proje tutarının azami sınırının % 100’üne kadar olan
kısmı hibe olarak karşılanabilir. Nitelikli personel istihdam desteğinin azami süresi bir yıldır. Nitelikli
personel istihdam desteği yeni istihdam edilecek en fazla iki personel için verilir.
Desteklenen Kalemler:
a) Kooperatiflerin faaliyet konularına göre makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımları,
b) Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli
bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki
yatırım malı alımları,
c) Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına
yönelik hizmet alımları,
ç) (a) ve/veya (b) maddelerine göre hibe desteği verilecek kooperatiflerin projelerine ilişkin nitelikli
personel istihdamları,
d) Kooperatiflerin faaliyet konularına yönelik Kılavuzda belirlenecek diğer mal ve hizmet alımları