Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Korumalı İşyeri Desteği Projesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Eğitim kurum/kuruluşları,
• Üniversiteler,
• Kamu kurum/kuruluşları,
• Vakıf, dernek, sendika, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşları
• Gerçek ve tüzel kişiler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla korumalı işyerlerinin
kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
• Bir işyerinin “korumalı işyeri” statüsü kazanabilmesi için toplam işçi sayısına oranla en az %75
oranında ve en az 8 bireyin çalıştığı ve en az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli istihdam etmesi
gerekmektedir.
• %60 hibe oranında en fazla 150.000 TL’ye kadar kuruluş sermayesi olarak makine, donanım,
demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilmektedir. Destek süresi en fazla 12 aydır.
• Korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl
boyunca desteklenecektir.
• Kurulacak işletmelere kuruluş tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik,
ısınma, iletişim) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenecektir.