Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOSGEB KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

KOSGEB KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen, banka tarafından işletmelere kredi kullandırılmasını müteakip faiz/kâr payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destektir.

KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilere, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyor. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.

İşletme ve Makine Teçhizat Kredileri aşağıdaki limit ve vadelerde desteklenir:

  1. Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 50.000 (ellibin) TL, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir.

 

(b) Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti azami 500.000 (Beşyüzbin) TL’dir.

 

(c) Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde vade azami 18 ay, makine teçhizat

kredilerinde azami 36 ay’dır.

 

Acil Destek Kredisi için üst limit, KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. Vade 36 aydır.

 

Banka tarafından işletmelere kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilecek.

Söz konusu uygulama KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan ve Protokolde tanımlanan işletme türlerine giren işletmeleri kapsar. İşletme türleri şunlardır:

  • Girişimci İşletme,
  • Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme,

Protokol kapsamındaki kredi türleri şunlardır:

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank T.A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş.,  QNB Finansbank A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

 

Ürün Vadesi

İşletme Kredilerinde 12 ve 18 ay, Makine Teçhizat Kredilerinde 12, 18, 24, 30 ve 36 ay olarak dikkate alınacaktır.

 

Kredi Limiti :

Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 50.000 (ellibin) TL’dir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir.

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti azami 500.000 (beşyüzbin) TL’dir.

 

Azami Kefalet Oranı : % 80

Ücret ve Komisyonlar : Başvuru ücreti : 500 TL Komisyon oranı : yıllık % 1
Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.