Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

GENEL DESTEK PROGRAMI – Sınai Mülkiyet Hakları Desteği


Amaç Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek

Kapsam İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

• Patent Belgesi,
• Faydalı Model Belgesi,
• Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
• Entegre Devre Topografyaları

Tescil Belgesi almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri

Ayrıca işletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

• Marka Tescil Belgesi
almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile marka vekili giderleri bu destek kapsamındadır.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

Kim Yararlanabilir KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.
Destek Miktarı ve Şekli Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu
Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI – Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6)

Amaç Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini desteklemek

Kapsam İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

• Patent Belgesi,
• Faydalı Model Belgesi,
• Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
• Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,
almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile Türk Patent Enstitüsünce (TPE) yetkilendirilmiş patent vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

Kim Yararlanabilir KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.
Destek Miktarı ve Şekli Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

Teşvik Başvurusu Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

By |Kasım 21st, 2016|YENİ PROJELER|