Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KUDAKA-2016 Yılı Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Valilikler, Kaymakamlıklar,
• Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri,
• İl özel idareleri, Belediyeler,
• Üniversiteler, (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler)
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.),
• Kâr amacı gütmeyen birlikler,
• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler,
• Başvuru sahibinin Erzurum, Erzincan, Bayburt il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Tarımsal ürünlerin elde edilmesi, depolanması ve işlenmesine yönelik fiziki altyapı yetersizliklerinin
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda canlı hayvan pazarlarının ve/ veya hayvan kesimhanelerinin
kurulması
 Doğal, yerel ve organik ürün pazarlarının, halk pazarlarının kurulması
• Destek miktarı 187.500-875.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 16 ay olmalıdır.
• Proje; Erzurum, Erzincan, Bayburt il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.