Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KUDAKA-2016 Yılı Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Küçük ve Mikro İşletmeler
• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç)
• Kâr Amacı Güden Birlikler
• Başvuru sahibinin Erzurum, Erzincan, Bayburt il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya
da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İmalat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün
çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması
 Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilerek değerlendirilmesi
 Tarımsal çıktılardan ikincil ürünler üretilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal çıktıların
depolanmasına yönelik soğuk hava deposu yatırımları
 Et ve süt üretim tesislerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu. ( Sadece Bayburt ilinde
uygulanacaktır.)
• Destek miktarı 20.000-500.000 TL arasında olup; destek oranı %15-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 9 ay olmalıdır.
• Proje; Erzurum, Erzincan, Bayburt il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.